ขายฝากบ้าน คืออะไร ขายฝากที่ไหนดี?

Post view 358 Views

ขายฝากบ้าน คืออะไร?

การขายฝาก เป็นการทำสัญญาซื้อขายบ้าน ที่ดินหรือทรัพย์สินอื่นๆ แต่ให้สิทธิ์เจ้าของเดิม สามารถนำเงินมาไถ่ถอนคืนได้ ภายในระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

คนรับซื้อฝาก คิดดอกเบี้ยเราได้หรือไม่?

ตามกฎหมายผู้รับซื้อฝาก สามารถเรียกเก็บค่าตอบแทนได้สูงสุด 1.25 %ต่อเดือน (น้อยกว่าดอกเบี้ยบัตรเครดิตหรือเงินกู้บางประเภทของธนาคาร)

ขายฝาก เหมือนหรือต่าง กับการจำนองยังไง?

การจำนองกับการขายฝาก ถ้าเป็นอสังหาฯ เหมือนกันตรงที่ทั้งสองแบบจะต้องทำสัญญา ณ กรมที่ดิน ต่างกันตรงที่การจำนองเอกสารสิทธิ์ยังเป็นชื่อของเราส่วนการขายฝากนั้นเอกสารสิทธิ์ชื่อเป็นของผู้รับซื้อฝาก และค่าธรรมเนียมที่กฎหมายเรียกเก็บต่างกันเล็กน้อย ยังไงก็ตามการขายฝากมักจะได้ยอดเงินกู้ที่สูงกว่าการจำนอง

ขายฝากขยายเวลาไถ่ได้

หลังจากเราขายฝากไปเรียบร้อยแล้ว หลังจากนั้นหากต้องการยืดระยะเวลาก็สามารถทำได้สูงสุดถึง 10 ปี เช่น ตอนแรกทำสัญญาไว้ว่าจะไถ่คืนใน 2 ปี แต่เมื่อถึงเวลาจริง อาจจะมีเหตุผลที่ทำให้เราไม่สามารถไถ่ได้ภายใน 2 ปี ก็สามารถคุยกับผู้รับซื้อฝากได้ ว่าต้องการขยายเวลาออกไป แต่รวมแล้วจะไม่เกิน 10 ปี

ทำสัญญายังไง น่ากลัวหรือเปล่า?

การขายฝากนั้นมีการทำสัญญา ณ กรมที่ดิน ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ใครๆหลายคนคิด

ค่าธรรมเนียม ณ กรมที่ดิน

 • ค่าธรรมเนียม 2% จากราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย คํานวณจากราคาประเมินทุนทรัพย์
 • ภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% (รวมภาษีท้องถิ่น) จากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝากแล้วแต่ราคาใดสูงกว่า แต่ถ้าถือครองเกิน 5 ปีแล้ว ไม่ต้องเสีย
 • อากรแสตมป์ 0.5% จากราคาประเมินทุนทรัพย์หรือราคาขายฝาก แล้วแต่ราคาใดสูงกว่า แต่ถ้าเสียภาษีธุรกิจเฉพาะแล้ว ก็ไม่ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์

เอกสารที่ต้องใช้ในการขายฝากและไถ่ถอน ณ กรมที่ดิน

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริงของเจ้าของโฉนด (และคู่สมรสถ้ามี)
 • ทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล(ถ้ามี)
 • ทะเบียนหย่า(ถ้ามี)
 • หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส(ถ้ามี)
 • ใบอนุญาติปลูกสร้าง (กรณีไม่ใช่บ้านโครงการจัดสรรค์แต่เป็นบ้านปลูกสร้างเอง)
 • ใบปลอดหนี้ หรือ ใบปลอดภาระค่าสาธารณูประโภค (กรณีเป็นห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม)

ขายฝากบ้านหรือขายฝากที่ดินที่ไหนดี?

การขายฝาก ควรเลือกผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้ อย่าง Thai Top Loan (ไทยท็อปโลน) ให้บริการรับซื้อฝากและจำนองทั่วประเทศ ถ้าหากสนใจใช้บริการสามารถแอดไลน์สอบถามได้ที่ @thaitoploan หรือโทร 086-516-6540