จำนองกับขายฝากต่างกันอย่างไร

Post view 267 Views

การจำนองกับขายฝากนั้นเป็นนิติกรรมการกู้เงินที่ถูกกฎหมายทั้ง 2 แบบ แต่ถ้าตอบแบบกำปั้นทุบดินแล้วทั้ง 2 แบบแตกต่างกันคือ จำนองปลอดภัยกว่าแต่ได้เงินกู้น้อยกว่าการขายฝากครึ่งหนึ่ง ซึ่งจริงๆแล้วทั้งการจำนองและขายฝากต่างมีข้อดี ข้อเสีย แตกต่างกันไปคือ

  1. จำนอง ผู้กู้ จะได้ยอดเงินกู้ไม่เกิน 30% ของราคาประเมินกรมที่ดินหรือถ้าทรัพย์สินของคุณอยู่ใน กรุงเทพฯและปริมณฑลรวมถึงหัวเมืองสำคัญสำคัญที่น่าสนใจทางฝ่ายทุนก็จะให้สูงถึง 30% ของราคาซื้อขายกันเลยทีเดียว
  2. จำนองเสียค่าธรรมเนียมกรมที่ดินร้อยละ 1 จากมูลค่าจำนอง ( เรียกง่ายๆว่า 1% ของเงินกู้นั้นเอง
  3. เมื่อทำสัญญาจำนองแล้ว หากมีการผิดนัดชำระหนี้ ทางผู้รับจำนองไม่สามารถยึดทรัพย์ได้ต้องทำการฟ้องร้องไก่เกลี่ย สุดท้ายถ้าไกล่เกลี่ยกันไม่ได้ ก็ทำการบังคับทรัพย์ขายทอดตลาด ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนาน

ส่วนการขายฝากนั้นจะแตกต่างกันคือ

  1. การขายฝาก จะสามารถกู้ได้ถึง 60% ของราคาประเมิน หรือเช่นเดียวกันถ้าอยู่ใน กรุงเทพฯ ปริมณฑลหรือไม่สำคัญต่างๆทางฝ่ายทุนอาจจะให้สูงถึง 60%ของราคาซื้อขาย ซึ่งมากกว่าราคาประเมินอยู่แล้ว
  2. ขายฝากจะเสียค่าธรรมเนียมรวมภาษี เหมือนกับซื้อขายที่ดินซึ่งคร่าวๆก็ประมาณ 5% ของราคาประเมินทุนทรัพย์จากกรมที่ดิน
  3. หากทำสัญญาขายฝากแล้วมีการผิดชำระหนี้ ทางผู้รับขายฝากสามารถเรียกเงินกู้ พร้อมดอกเบี้ยคืนตามเวลาที่ระบุในหน้าสัญญา ซึ่งถ้าผู้กู้ไม่สามารถชำระได้ กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินก็จะตกไปยังผู้รับซื้อฝากโดยทันที

โดยสรุปแล้ว ทั้งการจำนองขายฝาก มีความได้เปรียบเสียเปรียบแตกต่างกันตรงความต้องการใช้เงินเป็นสาระสำคัญ

* จะกู้แบบไหนก็ไม่น่ากลัวครับ ถ้าเราศึกษาข้อมูลและมีระเบียบวินัยในการชำระหนี้ครับ *

สนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การกู้เงิน การจำนอง การขายฝาก คลิก