จำนองบ้านกับที่ไหนดี

Post view 464 Views

เป็นสิ่งที่หลายคนสงสัยและยังไม่สามารถตัดสินใจได้ บทความนี้จะช่วยให้การตัดสินใจนั้นง่ายขึ้น แน่นอนว่า การจำนองทรัพย์สินอย่างโฉนดบ้าน คอนโด อาคารพาณิชย์ ที่ดิน หรือที่นา สิ่งแรกที่หลายคนนึกถึง คงหนีไม่พ้นการกู้หรือจำนองกับธนาคาร ซึ่งแต่ละธนาคารมีปัจจัยหลักในการพิจารณา 4 ข้อ ได้แก่ เครดิตบูโร อาชีพ อายุ และภาระ (รายได้หักค่าใช้จ่าย) ดังนั้น การนำทรัพย์สินไปจำนองกับธนาคารอาจจะยังไม่ตอบโจทย์สำหรับผู้กู้หรือผู้จำนองบางท่าน

ปัจจุบันนอกจากธนาคารแล้วยังมีหน่วยงานอื่น อย่างบริษัทเอกชน รวมถึงในนามบุคคลที่เข้ามาทำธุรกิจการจำนอง จึงเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ได้รับความนิยม ดังนั้นในการตัดสินใจที่จะเลือกจำนองกับเอกชนที่ใดนั้น จะมีหลักในการพิจารณาเบื้องต้น ดังนี้

  1. ไม่เช็คเครดิตบูโร
  2. ไม่จำกัดอายุ อาชีพ และรายได้
  3. ไม่จำเป็นต้องต่อสัญญารายปี (กรณีต่อสัญญารายปี บางบริษัทอาจมีค่าใช้จ่ายและคิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น)
  4. สามารถชำระหนี้รายเดือนแบบลดต้นและลดดอกเบี้ยได้
  5. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการประเมินหลักทรัพย์ก่อนการทำสัญญา
  6. ไม่เลือกที่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน ในการทำสัญญาจำนอง
  7. สามารถใช้โฉนดใบแทน ในการจำนองได้
  8. กรณีต้องการไถ่ถอน สามารถนัดผู้รับจำนอง เพื่อไถ่ถอนและรับโฉนดได้ทันทีที่สำนักงานที่ดิน
  9. อัตราดอกเบี้ยไม่เกินที่กฎหมายกำหนด และทำสัญญาโดยผ่านสำนักงานที่ดินเท่านั้น

หลักในการพิจารณาข้างต้นนี้ สามารถใช้เป็นแนวทางเพื่อประกอบการตัดสินใจ      
ซึ่ง Thai Top Loan เรายินดีให้คำปรึกษา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย