ขายฝาก

ความหมายของการขายฝาก

ขายฝากคือการซื้อขายทรัพย์สินและให้โอกาสแก่ผู้ขายฝากในการซื้อคืนโดยผู้ขายฝากสัญญาว่าจะมาไถ่ทรัพย์สินคืนและให้ค่าตอบแทนแก่ผู้รับซื้อฝากนั่นเองโดยมีกำหนดระยะเวลาสูงสุดถึง 10 ปีโดยผู้ขายฝากจะไถ่คืนทรัพย์เมื่อใดก็ได้ ไม่ต้องรอครบกำหนดสัญญา

ข้อดีของการขายฝาก

 • วงเงินขายฝากได้สูงถึง 70 เปอร์เซ็นต์ของราคาทรัพย์สินซึ่งมากกว่าการจำนอง
 • ระยะเวลาสามารถขยายระยะเวลาไถ่ถอนนานถึง 10 ปี
 • เป็นธุรกรรมที่ถูกต้องตามกฎหมายเพราะต้องทำการจดทะเบียนที่สำนักงานที่ดิน
 • ดอกเบี้ยต่ำกว่าจดจำนอง

พื้นที่รับขายฝาก

เรายินดีรับพิจารณาในทุกเคสทุกจังหวัด เพียงคุณโทรหรือส่งข้อความมาสอบถาม ทางเราพร้อมให้บริการ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

 1. ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้น ทางไลน์ @thaitoploan
 2. ภายใน 2 ชั่วโมงแจ้งผลและวงเงินเบื้องต้น
 3. แจ้งเอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาและนัดดูหลักทรัพย์ของลูกค้า
 4. นัดทำสัญญาและรับเงินที่สำนักงานที่ดิน

เอกสารที่ต้องใช้ในการทำสัญญาขายฝากที่กรมที่ดิน

 1. บัตรประชาชนตัวจริง เจ้าของโฉนด
 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง ที่มีชื่อเจ้าของโฉนดอยู่
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เจ้าของโฉนด (ตัวจริง) กรณีชื่อหรือนามสกุล ไม่ตรงกับโฉนดที่ดิน
 4. สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีสมรส)
 5. ทะเบียนหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีสมรส)
 6. หนังสือยินยอมให้ทำนิติกรรมของคู่สมรส กรณีคู่สมรสไม่สามารถไปเซ็นยินยอมที่กรมที่ดินได้
 7. โฉนดที่ดิน หรือห้องชุด ทุกแผ่น ทุกหน้าตัวจริง